29.721

Reclame en sponsoring voor tabaksproductentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de Tabakswet, alsmede van artikel V, tweede lid, van de Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Tabakswet (Stb. 201) aan richtlijn nr. 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (PbEU L 152)
ingediend 20-08-2004 11:41
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-06-21      
advies 2004-07-02 11    
nader rapport 2004-08-16   45  
indiening 2004-08-20   4  
Tweede Kamer
stemming 2004-10-07     48
subtotaal       48
Eerste Kamer
verslag 2004-11-05 29    
nota naar aanleiding van het verslag 2004-12-02   27  
stemming 2004-12-21 19    
subtotaal   48 27 75
Staatsblad
publicatie wet 2005-02-01   42  
totalen
TK + EK       123
totaal       225

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK