29.687

Overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar schooltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school, alsmede wijziging van die wet, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra met het oog op het jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van andere dan gemeentelijke of niet door de gemeente in stand gehouden scholen
ingediend 09-07-2004 11:12
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-04-14      
advies 2004-06-07 54    
nader rapport 2004-07-07   30  
indiening 2004-07-09   2  
Tweede Kamer
behandeling 2004-11-23     137
stemming 2004-11-25     2
subtotaal       139
Eerste Kamer
eindverslag 2004-12-07 12    
stemming 2004-12-21 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2004-12-29   8  
totalen
TK + EK       165
totaal       259

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 25 november 2004
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 28, blz: 1851-1852
  • 23 november 2004
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 26, blz: 1665-1672