29.762

Wet op de zorgtoeslagtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)
ingediend 17-09-2004 09:39
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-05-28      
advies 2004-08-25 89    
nader rapport 2004-09-16   22  
indiening 2004-09-17   1  
Tweede Kamer
behandeling 2004-12-15     89
stemming 2004-12-21     6
subtotaal       95
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-03-08 77    
memorie van antwoord 2005-03-24   16  
nader voorlopig verslag 2005-05-10 47    
nadere memorie van antwoord 2005-05-17   7  
eindverslag 2005-05-24 7    
behandeling 2005-06-07 14    
stemming 2005-06-14 7    
subtotaal   152 23 175
Staatsblad
publicatie wet 2005-07-26   42  
totalen
TK + EK       270
totaal       424

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 21 december 2004
  stemming (aangenomen, tegen: Groep Lazrak) Handelingen TK 2004/2005, nr. 37, blz: 2506
 • 15 december 2004
  Noot 1: memo met variant PvdA (blz. 2308) Handelingen TK 2004/2005, nr. 35, blz: 2367-2369
 • 15 december 2004
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 35, blz: 2336-2365
 • 15 december 2004
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 35, blz: 2323-2332
 • 15 december 2004
  behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 35, blz: 2291-2322