29.737

Wet uitvoering IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (Pb EG L 243), van Richtlijn nr. 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen (Pb EG L 283), en van Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (Pb EG L 178) (Wet uitvoering IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn)
ingediend 07-09-2004 16:21
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-06-23      
advies 2004-07-22 29    
nader rapport 2004-08-25   34  
indiening 2004-09-07   13  
Tweede Kamer
behandeling 2005-02-08     154
stemming 2005-03-15     35
subtotaal       189
Eerste Kamer
verslag 2005-05-27 73    
nota naar aanleiding van het verslag 2005-06-21   25  
stemming 2005-07-04 13    
subtotaal   86 25 111
Staatsblad
publicatie wet 2005-07-26   22  
totalen
TK + EK       300
totaal       398

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 15 maart 2005
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 59, blz; 3816
  • 8 februari 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 47, blz: 3029-3036