29.875

Vraagfinanciering voor schoolbegeleiding en bekostiging van onderwijs aan zieke leerlingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de vraagfinanciering voor schoolbegeleiding en de bekostiging van het onderwijs aan zieke leerlingen
ingediend 17-11-2004 10:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-07-05      
advies 2004-10-04 91    
nader rapport 2004-11-11   38  
indiening 2004-11-17   6  
Tweede Kamer
behandeling 2005-04-20     154
stemming 2005-12-15     239
subtotaal       393
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-02-14 61    
memorie van antwoord 2006-04-25   70  
eindverslag 2006-05-23 28    
stemming 2006-05-30 7    
subtotaal   96 70 166
Staatsblad
publicatie wet 2006-07-04   35  
totalen
TK + EK       559
totaal       729

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 15 december 2005
    stemming (aangenomen, voor: D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Nawijn) Handelingen TK 2005/2006, nr. 35, blz: 2434
  • 20 april 2005
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 75, blz; 4585-4597
  • 13 april 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 72, blz: 4412-4429