29.827

Wet marktmisbruiktype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (PbEU L 96), richtlijn nr. 2003/124/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2003 tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft (PbEU L 339), Richtlijn nr. 2003/125/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2003 tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten betreft (PbEU L 339) en richtlijn nr. 2004/72/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft (PbEU L 72) (Wet marktmisbruik)
ingediend 11-10-2004 13:33
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-04-07      
advies 2004-06-09 63    
nader rapport 2004-10-05   118  
indiening 2004-10-11   6  
Tweede Kamer
behandeling 2005-05-24     225
stemming 2005-06-02     9
subtotaal       234
Eerste Kamer
eindverslag 2005-06-07 5    
stemming 2005-06-21 14    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2005-07-12   21  
totalen
TK + EK       253
totaal       461

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 juni 2005
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 86, blz: 5128
  • 24 mei 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 83, blz; 4977-4987