29.827

Wet marktmisbruikDit wetsvoorstel verscherpt het toezicht op de handel in effecten door de

implementatie van de EG-richtlijn 2003/6PDF-document betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (PbEG L96), EG-richtlijn 2003/124PDF-document met nadere regels over voorwetenschap en marktmanipulatie (PbEG L339), EG-richtlijn 2003/125PDF-document met aanvullende regels voor beleggingsaanbevelingen en voor de bekendmaking van belangenconflicten bij versterekkers van die aanbevelingen (PbEG L339) en EG-richtlijn 2004/72PDF-document over verduidelijking van de gebruikelijke marktpartijen, de namen van personen, de melding van (verdachte) transacties (PbEG L 162) en enkele andere wettelijke regelingen in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte). Bij de implementatie van deze richtlijnen is ook rekening gehouden met de EG-verordening 2273/2003PDF-document met de voorwaarden waaraan programma's voor de terugkoop van effecten (PbEG L336).

Dit toezicht wordt verscherpt door uitbreiding van de omschrijving van de misbruikvormen en door verruiming van het begrip "effecten". Daarnaast worden de openbaarmakings- en meldingsverplichtingen van marktpartijen hierop afgestemd. Het toezicht richt zich in het bijzonder tegen gebruik van voorwetenschap bij handel in effecten en tegen marktmanipulatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel op 2 juni 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 346 van 12 juli 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 466 van 22 september 2005.


Kerngegevens

ingediend

11 oktober 2004

titel

Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (PbEU L 96), richtlijn nr. 2003/124/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2003 tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft (PbEU L 339), Richtlijn nr. 2003/125/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2003 tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten betreft (PbEU L 339) en richtlijn nr. 2004/72/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft (PbEU L 72) (Wet marktmisbruik)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten