29.953

Identificatie van pyrotechnische voorwerpen en bepaalde munitie en een document voor de overbrenging van explosieven binnen de Gemeenschaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ten behoeve van de implementatie van zowel richtlijn nr. 2004/57/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 april 2004 betreffende het identificeren van pyrotechnische voorwerpen en bepaalde munitie voor de doeleinden van richtlijn nr. 93/15/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEU L 127) als de beschikking nr. 2004/388/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 april 2004 betreffende een document voor de overbrenging van explosieven binnen de Gemeenschap (PbEU L 120)
ingediend 27-12-2004 11:28
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2004-12-27      
Tweede Kamer
stemming 2005-05-26     150
subtotaal       150
Eerste Kamer
eindverslag 2005-05-31 5    
stemming 2005-06-14 14    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2005-07-14   30  
totalen
TK + EK       169
totaal       199

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK