29.992

Reparatiewet NMa-ZBOtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet vanwege de inwerkingtreding van de Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, ...) (Reparatiewet NMa-ZBO)
ingediend 07-02-2005 16:52
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2005-02-07      
Tweede Kamer
stemming 2005-06-02     115
subtotaal       115
Eerste Kamer
eindverslag 2005-06-07 5    
stemming 2005-06-21 14    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2005-06-30   9  
totalen
TK + EK       134
totaal       143

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 juni 2005
    stemming (hamerstuk) Handelingen TK 2004/2005, nr. 86, blz: 5134