Dit wetsvoorstel voorziet in enkele technische aanpassingen van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet, in verband met de inwerkingtreding van de Wet tot Wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Wet NMa-ZBO) (27.639).

De aanpassingen zijn noodzakelijk omdat deze wetten sinds de indiening van de Wet NMa-ZBO in 2002 en de opname van deze wet in Staatsblad 172 van 5 april 2005 zijn gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 2 juni 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 februari 2005

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet vanwege de inwerkingtreding van de Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, ...) (Reparatiewet NMa-ZBO)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip


Documenten