29.952

Tijdelijke verlenging openstelling Uitkeringswet gewezen militairen voor de oudere gewezen militairtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen alsmede wijziging van die wet (Stb. 1992, 573) in verband met de verlenging van de openstelling van de Uitkeringswet gewezen militairen voor de oudere gewezen militair, die voortijdig de dienst met een recht op wachtgeld zou moeten verlaten
ingediend 30-12-2004 15:05
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2004-12-30      
Tweede Kamer
stemming 2005-06-02     154
subtotaal       154
Eerste Kamer
eindverslag 2005-06-21 19    
stemming 2005-07-04 13    
subtotaal   32   32
Staatsblad
publicatie wet 2005-10-18   106  
totalen
TK + EK       186
totaal       292

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK