30.124

Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet)
ingediend 23-05-2005 14:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-03-30      
advies 2005-05-12 43    
nader rapport 2005-05-20   8  
indiening 2005-05-23   3  
Tweede Kamer
behandeling 2005-06-29     37
stemming 2005-06-30     1
subtotaal       38
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-09-08 70    
memorie van antwoord 2005-09-16   8  
eindverslag 2005-09-19 3    
behandeling 2005-09-27 8    
stemming 2005-10-04 7    
subtotaal   88 8 96
Staatsblad
publicatie wet 2005-11-01   28  
totalen
TK + EK       134
totaal       216

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 30 juni 2005
    stemming (aangenomen, voor: D66, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF) Handelingen TK 2004/2005, nr. 98, blz: 6056-6057
  • 29 juni 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 97, blz: 5870-5896