29.448

Verruiming mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoortentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Flora- en Faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten
ingediend 02-03-2004 13:55
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-07-11      
advies 2003-09-12 63    
nader rapport 2004-02-20   161  
indiening 2004-03-02   11  
Tweede Kamer
behandeling 2005-09-27     574
stemming 2005-10-13     16
subtotaal       590
Eerste Kamer
verslag 2005-11-01 19    
nota naar aanleiding van het verslag 2006-02-10   101  
behandeling 2006-04-04 53    
stemming 2006-04-04 0    
subtotaal   72 101 173
Staatsblad
publicatie wet 2006-05-11   37  
totalen
TK + EK       763
totaal       1035

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 13 oktober 2005
    stemming (aangenomen, voor: D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Nawijn) Handelingen TK 2005/2006, nr. 12, blz: 688-689
  • 27 september 2005
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 4, blz: 192-204