30.118

Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
ingediend 17-05-2005 14:07
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-03-17      
advies 2005-04-29 43    
nader rapport 2005-05-13   14  
indiening 2005-05-17   4  
Tweede Kamer
behandeling 2005-06-29     43
stemming 2005-06-30     1
subtotaal       44
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-09-21 83    
memorie van antwoord 2005-09-23   2  
nader voorlopig verslag 2005-10-11 18    
nadere memorie van antwoord 2005-10-18   7  
eindverslag 2005-10-21 3    
behandeling 2005-11-01 11    
stemming 2005-11-08 7    
subtotaal   122 9 131
Staatsblad
publicatie wet 2005-11-22   14  
totalen
TK + EK       175
totaal       250

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 30 juni 2005
    stemming (aangenomen, voor: D66, Groep Wilders, VVD, CDA, SGP en LPF) Handelingen TK 2004/2005, nr. 98, blz: 6060-6062
  • 29 juni 2005
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 97, blz; 5904-5929
  • 29 juni 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 97, blz; 5841-5869