29.980

Uitvoeringswet internationale kinderbeschermingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen alsmede van de verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PbEU L 338), en wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Uitvoeringswet EG-executieverordening (Uitvoeringswet internationale kinderbescherming)
ingediend 02-02-2005 16:44
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-09-20      
advies 2004-11-22 63    
nader rapport 2005-01-27   66  
indiening 2005-02-02   6  
Tweede Kamer
behandeling 2005-09-27     237
stemming 2005-09-27     0
subtotaal       237
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-11-17 51    
memorie van antwoord 2006-02-02   77  
eindverslag 2006-02-07 5    
stemming 2006-02-14 7    
subtotaal   63 77 140
Staatsblad
publicatie wet 2006-03-07   21  
totalen
TK + EK       377
totaal       533

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK