29.811

Milieu-effectrapportage plannentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (PbEG L 197) (milieu-effectrapportage plannen)
ingediend 28-09-2004 10:36
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-04-16      
advies 2004-06-16 61    
nader rapport 2004-09-22   98  
indiening 2004-09-28   6  
Tweede Kamer
behandeling 2005-10-13     380
stemming 2005-11-01     19
subtotaal       399
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-12-02 31    
memorie van antwoord 2006-02-06   66  
nader voorlopig verslag 2006-03-07 29    
nadere memorie van antwoord 2006-03-30   23  
eindverslag 2006-04-04 5    
stemming 2006-07-03 90    
subtotaal   155 89 244
Staatsblad
publicatie wet 2006-07-18   15  
totalen
TK + EK       643
totaal       823

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK