30.189

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomenstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen worden gefinancierd of die zijn aangewezen, voorzover deze beloningen het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers te boven gaan (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens)
ingediend 16-07-2005 13:12
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-04-21      
advies 2005-06-13 53    
nader rapport 2005-07-06   23  
indiening 2005-07-16   10  
Tweede Kamer
behandeling 2005-11-09     116
stemming 2005-11-17     8
subtotaal       124
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-12-08 21    
memorie van antwoord 2005-12-12   4  
eindverslag 2005-12-13 1    
behandeling 2006-02-07 56    
stemming 2006-02-07 0    
subtotaal   78 4 82
Staatsblad
publicatie wet 2006-02-28   21  
totalen
TK + EK       206
totaal       313

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 17 november 2005
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 23, blz: 1527-1528
  • 9 november 2005
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 19, blz: 1204-1225
  • 3 november 2005
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 17, blz: 975-991