30.239

Reparatiewet OCW 2005type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten in 2005 (Reparatiewet OCW 2005)
ingediend 12-09-2005 13:33
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2005-09-12      
Tweede Kamer
stemming 2005-10-13     31
subtotaal       31
Eerste Kamer
eindverslag 2005-10-18 5    
stemming 2005-11-15 28    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-29   44  
totalen
TK + EK       64
totaal       108

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK