30.070

Invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiligingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging
ingediend 07-04-2005 10:22
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-11-12      
advies 2004-12-17 35    
nader rapport 2005-03-25   98  
indiening 2005-04-07   13  
Tweede Kamer
behandeling 2005-11-17     224
stemming 2005-11-22     5
subtotaal       229
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-01-31 70    
memorie van antwoord 2006-05-01   90  
nader voorlopig verslag 2006-06-16 46    
nadere memorie van antwoord 2006-10-10   116  
eindverslag 2006-10-17 7    
stemming 2006-10-31 14    
subtotaal   137 206 343
Staatsblad
publicatie wet 2006-11-28   28  
totalen
TK + EK       572
totaal       746

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 22 november 2005
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 24, blz: 1577
  • 17 november 2005
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 23, blz: 1532-1545