30.314

Tegemoetkoming AOW-ers en personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet arbeidongeschiktheidsvoorziening jonggehandicaptentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen
ingediend 27-09-2005 16:38
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-07-13      
advies 2005-08-12 30    
nader rapport 2005-09-21   40  
indiening 2005-09-27   6  
Tweede Kamer
behandeling 2005-11-23     57
stemming 2005-11-24     1
subtotaal       58
Eerste Kamer
eindverslag 2005-12-06 12    
stemming 2005-12-19 13    
subtotaal   25   25
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-28   9  
totalen
TK + EK       83
totaal       168

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 24 november 2005
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 26, blz: 1747-1748
  • 23 november 2005
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 25, Blz: 1711-1718