30.101

Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimtetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte)
ingediend 29-04-2005 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-07-23      
advies 2004-11-24 124    
nader rapport 2005-04-22   149  
indiening 2005-04-29   7  
Tweede Kamer
behandeling 2006-06-14     411
stemming 2007-03-20     279
subtotaal       690
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-05-22 63    
memorie van antwoord 2007-11-12   174  
eindverslag 2007-11-20 8    
behandeling 2007-12-18 28    
stemming 2007-12-18 0    
subtotaal   99 174 273
Staatsblad
publicatie wet 2008-02-19   63  
totalen
TK + EK       963
totaal       1306

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 5 juli 2012
  brief regering; Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast TK, 25   Bevat bijlage
  voor kennisgeving aangenomen voor de commissie voor Veiligheid en Justitie op 13 mei 2014
 • 20 maart 2007
  stemming (aangenomen, voor: PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA) Handelingen TK 2006/2007, nr. 50, blz: 2972
 • 27 juni 2006
  uitstel eindstemming Handelingen TK 2005/2006, nr. 95, blz: 5838
 • 20 juni 2006
  stemmingen over amendementen en moties Handelingen TK 2005/2006, nr. 92, blz: 5627-5628
 • 14 juni 2006
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 90, blz: 5521-5534
 • 25 januari 2006
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 41, blz; 2691-2701
 • 19 januari 2006
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 39, blz: 2616-2631
 • 19 januari 2006
  behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 39, blz: 2599-2615