30.173

Wijziging Warenwet inzake hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en piercentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Warenwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot het stellen van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen en tot het houden van toezicht daarop, de werking van die wet uit te breiden tot eet- en drinkwaren die worden verhandeld op het continentaal plat, alsmede tot strafbaarstelling van artikel 27, derde lid, van die wet op grond van de Wet op de economische delicten
ingediend 27-06-2005 10:35
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2005-06-27      
Tweede Kamer
behandeling 2006-06-22     360
stemming 2006-06-27     5
subtotaal       365
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-09-20 85    
memorie van antwoord 2006-10-24   34  
eindverslag 2006-10-31 7    
stemming 2006-11-07 7    
subtotaal   99 34 133
Staatsblad
publicatie wet 2006-12-12   35  
totalen
TK + EK       498
totaal       533

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 27 juni 2006
    stemming (aangenomen, voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF en Groep Nawijn) Handelingen TK 2005/2006, nr. 95, blz: 5843
  • 22 juni 2006
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 94, blz: 5794-5800
  • 19 april 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 73, blz: 4563-4576