30.173

Wijziging Warenwet inzake hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en piercenDit wetsvoorstel wijzigt de Warenwet en voorziet onder andere in een mogelijkheid tot het stellen van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen en tot het houden van toezicht daarop. Daarnaast stelt het voorstel leeftijdsgrenzen met betrekking tot tatoeëren en het piercen.

Daarnaast wordt met het voorstel de werking van de Warenwet uitgebreid tot eet- en drinkwaren die worden verhandeld op het continentaal plat. Tenslotte wordt het verbod op het verwijderen van een door een toezichthouder aangebracht merk van afkeuring, zoals gesteld in artikel 27, derde lid, van de Warenwet, strafbaar gesteld op grond van de Wet op de economische delicten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 juni 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF en Groep Nawijn stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2005

titel

Wijziging van de Warenwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot het stellen van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen en tot het houden van toezicht daarop, de werking van die wet uit te breiden tot eet- en drinkwaren die worden verhandeld op het continentaal plat, alsmede tot strafbaarstelling van artikel 27, derde lid, van die wet op grond van de Wet op de economische delicten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat voor de afzonderlijke artikelen en onderdelen daarvan een ander tijdstip kan worden bepaald


Documenten