30.454

Vereenvoudiging systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers en vervolgingsslachtofferstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met de vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard
ingediend 10-02-2006 17:12
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-10-24      
advies 2005-12-02 39    
nader rapport 2006-02-06   66  
indiening 2006-02-10   4  
Tweede Kamer
stemming 2006-03-23     41
subtotaal       41
Eerste Kamer
verslag 2006-05-02 40    
nota naar aanleiding van het verslag 2006-06-09   38  
stemming 2006-10-17 130    
subtotaal   170 38 208
Staatsblad
publicatie wet 2006-11-16   30  
totalen
TK + EK       249
totaal       388

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 23 maart 2006
    stemming (hamerstuk) Handelingen TK 2005/2006, nr. 62, blz: 3967