30.478

Aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneeltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de beroepen in het onderwijs onder meer in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de regels over de bekwaamheid van onderwijspersoneel zoals deze komen te luiden door de Wet op de beroepen in het onderwijs (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)
ingediend 06-03-2006 12:32
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2006-03-06      
Tweede Kamer
behandeling 2006-05-24     79
stemming 2006-05-24     0
subtotaal       79
Eerste Kamer
eindverslag 2006-06-13 20    
stemming 2006-06-26 13    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2006-07-18   22  
totalen
TK + EK       112
totaal       134

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 24 mei 2006
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 82, blz: 5080-5081
  • 24 mei 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 82, blz: 5070-5079