30.336

Wet toezicht financiële verslaggevingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake het toezicht op en de handhaving van de voorschriften voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen alsmede tot wijziging van enige wetten (Wet toezicht financiële verslaggeving)
ingediend 28-10-2005 15:37
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-07-14      
advies 2004-10-04 82    
nader rapport 2005-10-25   386  
indiening 2005-10-28   3  
Tweede Kamer
behandeling 2006-06-21     236
stemming 2006-06-27     6
subtotaal       242
Eerste Kamer
verslag 2006-09-15 80    
nota naar aanleiding van het verslag 2006-09-22   7  
behandeling 2006-09-26 4    
stemming 2006-09-26 0    
subtotaal   84 7 91
Staatsblad
publicatie wet 2006-11-23   58  
totalen
TK + EK       333
totaal       862

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 27 juni 2006
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 95, blz: 5842
  • 21 juni 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 93, blz: 5719-5726