30.500

Wijziging Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met onder andere zwavelgehalte van scheepsbrandstoffentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met onder andere het Protocol van 1997 tot wijziging van het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Trb. 1999, 169) en richtlijn nr. 2005/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft (PbEU L 191)
ingediend 23-03-2006 12:21
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-11-23      
advies 2006-02-20 89    
nader rapport 2006-03-17   25  
indiening 2006-03-23   6  
Tweede Kamer
stemming 2006-06-22     91
subtotaal       91
Eerste Kamer
eindverslag 2006-07-04 12    
stemming 2006-09-05 63    
subtotaal   75   75
Staatsblad
publicatie wet 2006-10-05   30  
totalen
TK + EK       166
totaal       316

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK