30.338

Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal en enkele andere wetten aan richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (PbEU L 102)
ingediend 31-10-2005 09:23
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-05-09      
advies 2005-06-27 49    
nader rapport 2005-10-25   120  
indiening 2005-10-31   6  
Tweede Kamer
stemming 2006-09-07     311
subtotaal       311
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-10-17 40    
memorie van antwoord 2006-11-16   30  
eindverslag 2006-11-21 5    
behandeling 2006-12-19 28    
stemming 2006-12-19 0    
subtotaal   73 30 103
Staatsblad
publicatie wet 2007-02-15   58  
totalen
TK + EK       414
totaal       647

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 7 september 2006
    stemming (hamerstuk) Handelingen TK 2005/2006, nr. 104, blz: 6357