30.541

Beëindiging bekostigingsrelatie tussen agrarische innovatie- en praktijkcentra en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteittype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
ingediend 28-04-2006 09:52
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-12-16      
advies 2006-02-06 52    
nader rapport 2006-04-24   77  
indiening 2006-04-28   4  
Tweede Kamer
behandeling 2006-09-14     139
stemming 2006-09-20     6
subtotaal       145
Eerste Kamer
verslag 2006-10-17 27    
nota naar aanleiding van het verslag 2006-11-07   21  
stemming 2006-12-04 27    
subtotaal   54 21 75
Staatsblad
publicatie wet 2007-01-23   50  
totalen
TK + EK       220
totaal       403

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 september 2006
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2006/2007, nr. 2, blz: 12
  • 14 september 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 107, blz: 6579-6584