30.541

Beëindiging bekostigingsrelatie tussen agrarische innovatie- en praktijkcentra en de minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitDit wetsvoorstel strekt ertoe de publieke financiering van de agrarische innovatie- en praktijkcentra (IPC's) door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit per 1 januari 2007 te beëindigen.

Het doel van dit voorstel is de introductie van volledige vraagsturing bij het praktijkleren teneinde tot een doelmatiger gebruik te komen van de financiële middelen die de minister ter beschikking stelt voor het praktijkleren binnen het groene domein. De minister blijft het praktijkleren in het groene onderwijs bekostigen via een daartoe strekkende ministeriële regeling, die in 2006 zal worden vastgesteld. Aangrijpingspunt van de bekostiging vormt dan echter niet de instelling die het praktijkleren aanbiedt, maar de vraag naar het product praktijkleren op zich.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 september 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 april 2006

titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten