30.143

Versterking van de positie van het slachtoffer in het strafprocestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces
ingediend 09-06-2005 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-12-30      
advies 2005-02-21 53    
nader rapport 2005-05-25   93  
indiening 2005-06-09   15  
Tweede Kamer
stemming 2007-12-18     922
subtotaal       922
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-03-04 77    
memorie van antwoord 2008-06-04   92  
eindverslag 2008-06-10 6    
behandeling 2009-12-15 553    
stemming 2009-12-15 0    
subtotaal   636 92 728
Staatsblad
publicatie wet 2010-01-12   28  
totalen
TK + EK       1650
totaal       1839

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK