30.567

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PbEU 2004, L16)
ingediend 29-09-2006 14:46
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-12-30      
advies 2006-02-09 41    
nader rapport 2006-05-15   95  
indiening 2006-09-29   137  
Tweede Kamer
stemming 2006-10-05     6
subtotaal       6
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-11-09 35    
memorie van antwoord 2006-11-13   4  
eindverslag 2006-11-14 1    
behandeling 2006-11-21 7    
stemming 2006-11-21 0    
subtotaal   43 4 47
Staatsblad
publicatie wet 2006-11-30   9  
totalen
TK + EK       53
totaal       335

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK