30.672

Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177) en richtlijn nr. 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177) (Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2)
ingediend 25-08-2006 12:26
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-03-24      
advies 2006-05-12 49    
nader rapport 2006-08-21   101  
indiening 2006-08-25   4  
Tweede Kamer
stemming 2006-10-12     48
subtotaal       48
Eerste Kamer
eindverslag 2006-10-24 12    
stemming 2006-11-07 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2006-12-07   30  
totalen
TK + EK       74
totaal       258

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK