30.392

Wijziging van een aantal wetten inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten en de handhaving van intellectuele-eigendomsrechtentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195)
ingediend 29-11-2005 16:36
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-07-18      
advies 2005-09-09 53    
nader rapport 2005-11-22   74  
indiening 2005-11-29   7  
Tweede Kamer
stemming 2006-10-19     324
subtotaal       324
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-12-05 47    
memorie van antwoord 2007-02-09   66  
eindverslag 2007-02-27 18    
stemming 2007-03-06 7    
subtotaal   72 66 138
Staatsblad
publicatie wet 2007-03-22   16  
totalen
TK + EK       462
totaal       612

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK