30.436

Wijziging Wet op de rechtsbijstand in verband met de verlenging van rechtbijstand door de raden voor rechtsbijstandtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation
ingediend 24-01-2006 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-07-12      
advies 2005-08-12 31    
nader rapport 2006-01-17   158  
indiening 2006-01-24   7  
Tweede Kamer
behandeling 2007-09-13     597
stemming 2007-09-20     7
subtotaal       604
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-11-20 61    
memorie van antwoord 2008-03-04   105  
nader voorlopig verslag 2008-04-15 42    
nadere memorie van antwoord 2008-12-09   238  
eindverslag 2008-12-16 7    
stemming 2008-12-23 7    
subtotaal   117 343 460
Staatsblad
publicatie wet 2009-01-13   21  
totalen
TK + EK       1064
totaal       1281

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 september 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 3, blz: 175
  • 13 september 2007
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 96, blz: 5431-5440
  • 13 september 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 96, blz: 5420-5428