30.436

Wijziging Wet op de rechtsbijstand in verband met de verlenging van rechtbijstand door de raden voor rechtsbijstandMet dit wetsvoorstel worden de bureaus voor rechtshulp in hun huidige vorm opgeheven en gaan de raden voor rechtsbijstand belast worden met de uitvoering van de eerstelijns rechtshulp. Hiervoor zullen de raden één stichting "het juridisch loket" oprichten. De stichting zal dertig, over het land verspreide, vestigingen krijgen die deze taak feitelijk gaan uitvoeren.

Verder voorziet het voorstel in een systeem voor vergoeding van mediation aan personen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. De raden voor rechtsbijstand gaan daartoe een registratie van gecertificeerd conflictbemiddelaars opzetten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 september 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste kamer heeft het voorstel op 23 december 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 januari 2006

titel

Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten