30.600

Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en de overheveling van de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieubeheer, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH))
ingediend 20-06-2006 14:08
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-12-20      
advies 2006-03-24 94    
nader rapport 2006-06-15   83  
indiening 2006-06-20   5  
Tweede Kamer
behandeling 2007-02-08     233
stemming 2007-02-13     5
subtotaal       238
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-03-27 42    
memorie van antwoord 2007-04-23   27  
eindverslag 2007-05-08 15    
stemming 2007-05-15 7    
subtotaal   64 27 91
Staatsblad
publicatie wet 2007-05-30   15  
totalen
TK + EK       329
totaal       526

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 13 februari 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2006/2007, nr. 42, blz: 2451
  • 8 februari 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 41, blz: 2415-2433