30.860

Implementatie vijfde richtlijn motorrijtuigenverzekering



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de vijfde richtlijn motorrijtuigenverzekering
ingediend 02-11-2006 11:10
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2006-11-02      
Tweede Kamer
stemming 2007-04-12     161
subtotaal       161
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-05-15 33    
memorie van antwoord 2007-05-21   6  
eindverslag 2007-05-22 1    
stemming 2007-05-22 0    
subtotaal   34 6 40
Staatsblad
publicatie wet 2007-06-07   16  
totalen
TK + EK       201
totaal       217

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK