30.987

Wijziging van enkele milieuwetten betreffende de overbrenging van afvalstoffentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190)
ingediend 16-03-2007 12:56
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-12-29      
advies 2007-02-09 42    
nader rapport 2007-03-09   28  
indiening 2007-03-16   7  
Tweede Kamer
stemming 2007-05-31     76
subtotaal       76
Eerste Kamer
eindverslag 2007-06-12 12    
stemming 2007-06-19 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2007-07-10   21  
totalen
TK + EK       95
totaal       193

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK