30.937

Wijziging Toeslagenwet en intrekking Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het waarborgen van het sociaal minimum in de loondervingsuitkeringentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen
ingediend 22-01-2007 10:18
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2007-01-22      
Tweede Kamer
stemming 2007-06-07     136
subtotaal       136
Eerste Kamer
verslag 2007-06-29 22    
nota naar aanleiding van het verslag 2007-07-04   5  
stemming 2007-07-10 6    
subtotaal   28 5 33
Staatsblad
publicatie wet 2007-08-30   51  
totalen
TK + EK       169
totaal       220

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK