30.937

Wijziging Toeslagenwet en intrekking Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het waarborgen van het sociaal minimum in de loondervingsuitkeringenDit wetsvoorstel wijzigt de Toeslagenwet (TW) door de zogenoemde kopjesregeling er in te verwerken. De TW en de kopjesregeling beogen beide te voorkomen dat werknemers met een loon net boven het sociaal minimum, wanneer zij een beroep moeten doen op een loondervingsuitkering, een inkomen ontvangen onder dat minimumniveau.

Dit wetsvoorstel vereenvoudigt de complexe uitkeringssystematiek die nu bestaat. De TW zorgt voor een aanvulling tot aan het bruto minimumloon en de kopjesregeling zorgt ervoor dat de uitkering van alleenstaanden wordt aangevuld tot het netto sociaal minimum. Dit wetsvoorstel zorgt voor intrekking van de kopjesregeling en zorgt er daarnaast voor dat de aanvulling tot het netto sociaal minimum geregeld wordt in de TW. Hierdoor kan ook de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (IWS) vervallen. De TW wordt zoveel mogelijk afgestemd met de Wet werk en bijstand (WWB).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 juni 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 302 van 30 augustus 2007.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 303 van 30 augustus 2007.


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2007

titel

Wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

10