30.938

Invoeringswet Wet ruimtelijke ordeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening)
ingediend 24-01-2007 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-07-12      
advies 2006-10-12 92    
nader rapport 2007-01-18   98  
indiening 2007-01-24   6  
Tweede Kamer
behandeling 2007-09-26     245
stemming 2007-10-09     13
subtotaal       258
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-11-20 42    
memorie van antwoord 2008-01-23   64  
eindverslag 2008-02-05 13    
behandeling 2008-05-06 91    
stemming 2008-05-20 14    
subtotaal   160 64 224
Staatsblad
publicatie wet 2008-06-03   14  
totalen
TK + EK       482
totaal       692

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK