31.048

Regeling 850-urennorm in de Wet educatie en beroepsonderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Les- en cursusgeldwet in verband met regeling in de Wet educatie en beroepsonderwijs van een minimumomvang van het in instellingstijd verzorgde onderwijsprogramma (850 urennorm)
ingediend 21-05-2007 10:59
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-04-15      
advies 2003-06-26 72    
nader rapport 2007-05-15   1419  
indiening 2007-05-21   6  
Tweede Kamer
behandeling 2008-01-31     255
stemming 2008-02-12     12
subtotaal       267
Eerste Kamer
eindverslag 2008-04-01 49    
stemming 2008-04-08 7    
subtotaal   56   56
Staatsblad
publicatie wet 2008-04-29   21  
totalen
TK + EK       323
totaal       1841

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 12 februari 2008
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 52, blz: 3785
  • 31 januari 2008
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 48, blz: 3579-3592
  • 31 januari 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 48, blz: 3572-3577