30.862

Goedkeuring Verdrag uitvoering ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuariumtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310)
ingediend 04-11-2006 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2006-11-04      
Tweede Kamer
stemming 2007-12-18     409
subtotaal       409
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-02-12 56    
memorie van antwoord 2008-04-15   63  
eindverslag 2008-04-22 7    
behandeling 2008-07-08 77    
stemming 2008-07-08 0    
subtotaal   140 63 203
Staatsblad
publicatie wet 2008-07-29   21  
totalen
TK + EK       612
totaal       633

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK