30.862

Goedkeuring Verdrag uitvoering ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuariumHet goed te keuren verdrag vormt de juridische vertaling van afspraken over de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310PDF-document).

Het Verdrag is samen met drie andere verdragen inzake het Schelde-estuarium op 21 december 2005 te Middelburg ondertekend (Goedkeuringswetsvoorstellen 30.863, 30.864 en 30.866).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK. 2) is op 18 december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, SP, OSF, PvdD en SGP stemden tegen.

Tijdens de debatten op 1 en 8 juli is een vijftal moties ingediend. De afhandeling van de moties vond plaats op 8 juli 2008.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 13 oktober 2009 heeft de minister president gemeld, dat het kabinet op 9 oktober 2009 tot de conclusie is gekomen dat buitendijkse alternatieven onvoldoende zijn om het vereiste natuurherstel te realiseren en dat daarom is gekozen voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder.


Kerngegevens

ingediend

4 november 2006

titel

Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-64] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-64] documenten