30.867

Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met het verdrag inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebiedtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied. (Trb. 2005, 312)
ingediend 04-11-2006 18:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2006-11-04      
Tweede Kamer
stemming 2007-12-18     409
subtotaal       409
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-02-12 56    
memorie van antwoord 2008-04-15   63  
eindverslag 2008-04-22 7    
behandeling 2008-07-08 77    
stemming 2008-07-08 0    
subtotaal   140 63 203
Staatsblad
publicatie wet 2008-07-31   23  
totalen
TK + EK       612
totaal       635

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK