31.270

Toezicht accountantsorganisatiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157)
ingediend 13-11-2007 15:20
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-08-02      
advies 2007-09-06 35    
nader rapport 2007-11-07   62  
indiening 2007-11-13   6  
Tweede Kamer
behandeling 2008-04-22     161
stemming 2008-04-24     2
subtotaal       163
Eerste Kamer
eindverslag 2008-05-27 33    
stemming 2008-06-10 14    
subtotaal   47   47
Staatsblad
publicatie wet 2008-06-27   17  
totalen
TK + EK       210
totaal       330

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK