31.093

Transparantievereisten voor informatie voor beursgenoteerde ondernemingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390)
ingediend 03-07-2007 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-03-30      
advies 2007-05-01 32    
nader rapport 2007-06-29   59  
indiening 2007-07-03   4  
Tweede Kamer
behandeling 2008-06-11     344
stemming 2008-06-24     13
subtotaal       357
Eerste Kamer
eindverslag 2008-09-09 77    
stemming 2008-09-23 14    
subtotaal   91   91
Staatsblad
publicatie wet 2008-11-20   58  
totalen
TK + EK       448
totaal       601

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 24 juni 2008
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 100, blz: 7096-7097
  • 11 juni 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 95, blz: 6693-6706