31.458

Wet wijziging boetestelsel financiële wetgevingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)
ingediend 13-05-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-01-03      
advies 2008-02-15 43    
nader rapport 2008-05-07   82  
indiening 2008-05-13   6  
Tweede Kamer
behandeling 2009-02-12     275
stemming 2009-02-17     5
subtotaal       280
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-03-31 42    
memorie van antwoord 2009-05-26   56  
eindverslag 2009-06-30 35    
stemming 2009-07-07 7    
subtotaal   84 56 140
Staatsblad
publicatie wet 2009-07-31   24  
totalen
TK + EK       420
totaal       575

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 17 februari 2009
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2008/2009, nr. 55, blz: 4413
  • 12 februari 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 54, blz: 4357-4369