31.441

Ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen
ingediend 29-04-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-03-13      
advies 2008-04-16 34    
nader rapport 2008-04-23   7  
indiening 2008-04-29   6  
Tweede Kamer
behandeling 2008-09-24     148
stemming 2008-10-07     13
subtotaal       161
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-11-28 52    
memorie van antwoord 2008-12-02   4  
eindverslag 2008-12-02 0    
behandeling 2008-12-23 21    
stemming 2008-12-23 0    
subtotaal   73 4 77
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-30   7  
totalen
TK + EK       238
totaal       292

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 7 oktober 2008
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en CDA Handelingen TK 2008/2009, nr. 10, blz: 658
  • 24 september 2008
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 5, blz: 297-316